MENU

Begrippen

Maak een selectie

Heeft u advies nodig of staat wat u zoekt er niet bij?

Neem dan contact met ons op.
Wij helpen u graag.

Hieronder vindt u de verklaring van enkele (technische) begrippen:

Certificeren:

Het verlenen van certificaten (‘keurmerken’) wanneer aan bepaalde welomschreven kwaliteitsnormen voldaan wordt.

Herleidbaarheid:

Om zeker te zijn van de onzekerheid van de standaard (populair gezegd ‘nauwkeurigheid’), is het begrip herleidbaarheid van belang.

In Nederland worden de nationale standaarden beheerd bij het Nederlands meetinstituut. Dit instituut beheert en onderhoudt de bestaande Nederlandse meetstandaarden en ontwikkelt nieuwe meetstandaarden en referentiematerialen. Deze standaarden zijn op hun beurt weer vergeleken met de internationale standaarden (Système International). De opeenvolgende vergelijkingen met hogere standaarden naar de hoogste (internationale) standaard noemen we herleidbaarheid. Degene die kalibreert moet dus kunnen aantonen dat zijn standaard via een ononderbroken keten vergeleken is met de (inter)nationale standaard.

(wettelijk) IJken:

Het vaststellen (door een RVA geaccrediteerd metrologisch laboratorium) of een meetmiddel geheel voldoet aan de voorschriften zoals deze voor het desbetreffende meetmiddel in de toepassing gelden. Bij afwijking justeren tot binnen de gestelde voorschriften. Waarmerken van het meetmiddel als geijkt. Bovenstaande geldt alleen voor lengte, oppervlakte, inhoud (volume) en massa.

Justeren:

Apparatuur zo aanpassen dat de meetafwijking ten opzichte van de standaard lager is dan de toegestane afwijking voor de toepassing.

Kalibreren: Meten is weten.

Om te weten of goed gemeten wordt kan het meetmiddel periodiek vergeleken worden met een meetmiddel waarvan de onzekerheid bekend is.
Het vergelijken van een meetmiddel met een ander meetmiddel (ook wel ‘standaard’ genoemd)
waarvan de onzekerheid bekend is noemen we kalibreren.

Meten:

Meten in strikte zin is de bepaling van de grootte of de omvang van iets aan de hand van waarneming en uitgedrukt in een getalswaarde of in een eenheid met een aangegeven dimensie.

Valideren:

Aantonen dat de meetapparatuur / meetmethode geschikt is voor de toepassing.